អានព្រះត្រៃបិដក


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

អានព្រះត្រៃបិដក

 

Bookmark and Share

6 Responses to “អានព្រះត្រៃបិដក”

 1. Thom Mada 24/09/2011 at 10:55 am #

  សួស្តី ខ្ញុំចង់ចុះផ្សាយគម្ពីព្រះត្រៃបិដកនៅប្លុករបស់ខ្ញុំ http://chunavichea.blogspot.com/ ប៉ុន្តែខ្ញុំរកវិធីupload file PDF មិនចេញសោះ តើបងអាចជួយពន្យល់ខ្ញុំជាភាសារខ្មែបានទេ។ ព្រោះខ្ញុំបានព្យាយាមអានជាភាសារEnglish ច្រើនដែរតែនៅតែមិនយល់ សូមអរបងគុណទុកជាមុន។

  • viraktara 25/09/2011 at 9:58 am #

   បាទសួរស្តី ការពិតខ្ញុំមិនដែល Upload file PDF ចូលទៅក្នុង Blogger នោះទេ ខ្ញុំធ្លាប់តែ Upload នៅក្នុង WordPress គឺ ងាយស្រួលបំផុត។ តែនៅក្នុង Blogger គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើង Upload PDF ដោយផ្ទាល់បានទេ ព្រោះវា Store នៅក្នុង Picasa ប្រសិនប្រើ Upload គឺចូលក្នុង Gmail–> រួចចូលក្នុង Document ឬក៏ ចូលក្នុង https://docs.google.com/ តែម្តង ឬម្យ៉ាងទៀត យើងអាច Upload ចូលក្នុង Web Store PDF ចូជា http://www.scribd.com, http://www.keepandshare.com, ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា ជាការល្អ គឺ បង្កើត Account blog មួយនៅក្នុង http://wordpress.com/ រួច Store នៅក្នុង Media ល្អជាងណា! សូមអរគុណ! និងគាំទ្រសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនា។

   • Thom Mada 03/10/2011 at 2:37 pm #

    អរគុណច្រើនបង Viraktara ប្រហែលជានៅក្នុង wordpress ប្រសើរជាង មិនអីទេ ខ្ញុំបានដាក់ដំណរភ្ជាប់តែម្តង។ សូមអរគុណ

 2. Sambath 28/03/2012 at 4:49 pm #

  សួស្តី! ខ្ញុំចង់ចេះលីងនូវអត្ថបទអោយបានខ្លីៗដើម្បីងាស្រួលក្នុងការអានរបស់អ្នកទស្សនា ប៉ុន្តែខ្ញលីងមិនបានសោះនៅក្នុង word press . តើបងចេះលីងអត្ថបទអោយខ្លីទេ៕

  • viraktara 19/01/2013 at 4:25 pm #

   នៅក្នុងអត្ថបទរបស់ WordPress មានតែនៅក្នុង Insert more Tage ពេលយើងសរសេរអត្ថបទរួចហើយ យើង Select វាថាតើយើងចង់បានប៉ុណ្ណា រួចចុចត្រង់ Insert more Tage ឬចុច Alt + Shift + T ប៉ុន្តែវាបានតែនៅក្នុង Post ទេ

Trackbacks/Pingbacks

 1. ភទ្ទកប្ប « សូមស្វាគមន៍ - 19/07/2010

  […] អានព្រះត្រៃបិដក […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s